Copyright en Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Dare to Design.

De op deze website getoonde informatie wordt door Dare to Design met constante zorg en aandacht ingebracht, de samenstelling gebeurt volstrekt random. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de combinaties die gekozen worden. Tevens zijn wij ook niet verantwoordelijk voor alle ontwerpen en teksten die door deze opgedane inspiratie geproduceerd worden. Verder willen we nog graag kwijt dat alle rechten van de beelden en teksten bij Dare to Design liggen. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Dare to Design wordt onderhouden wordt afgewezen.

Hoewel we hackers en spammers op alle mogelijke manieren dwarsbomen om misbruik te voorkomen, is Dare to Design niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Dare to Design sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De op deze website getoonde informatie wordt door Dare to Design met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Dare to Design behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Dare to Design sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Was deze disclaimer een beetje inspirerend voor je?